CONTEXTUAL LEARNING

REACT

R -Relating , linking the concept to be learned with something
the student alreadyknows
E- Experiencing ,hands on activities and teacher's explanation
allow students discover new knowledge
A-Applying, students apply their knowledge to real world
situations
C- Cooperating,students solve problems as a team to reinforce
knowledge and develope Collaborative skills
T-Transferring, student take what they have learned and
apply it to new situations contexts

Saturday, June 26, 2010

Kerja kursus PEKA

Bagi Guru Fizik dan Kimia

Kemasukan markah kerja kursus PEKA adalah 15 Julai 2010
On line pada 1-15 Ogos 2010

Semua Pelajar hendaklah menyiapkan laporan amali sebelum tarikh tersebut. Bagi pelajar yang tidak ada laporan mestilah membuat amali dan pelaporan bersama dengan guru Matapelajaran masing-masing.

Bagi kerja projek Matematik Tambahan, sila patuhi jadual penghantaran.

AKTIVITI BULAN SAINS DAN MATEMATIK

SALAM

Bulan Julai adalah bulan Sains dan Matematik. Diharap semua guru dan pelajar sedar akan perkara ini:

Antara Aktiviti yang di jalankan ialah:

1. Pelancaran Bilan Sains dan Matematik
2. Ujian Semula PPT bagi subjek sains dan matematik Tg 4 dan Tg 5
3. Kuiz Fizik Kebangsaan
4. Kuiz Kimia Kebangsaan
5. Perlaksanaan BEAMS
6. Explorasi Sains
7.Pertunjukan Sains
8.Lawatan Sambil belajar
9. PPSMI English Work Station
10. Belian Matematik Tambahan dan English

Semua pelajar digalakkan mengambil bahagian .
Penyelaras Bulan Sains dan Matematik adalah En Amran Kasim KP Matematik Moden.
Sila hubungi beliau untuk sebarang pertanyaan.............................................
Disediakan oleh mantan GKMP Sains dan Matematik

Salam Terakhir GKMP Sains dan Matematik

Salam

Kepada semua ahli panitia sains dan matematik

Saya Pn Hjh Minah Ahmad ingin memohon jutaan kemaafan sekiranya selama dibawah kepimpinan saya ada di antara ahli yang ditegur semasa menjalankan tugasan.Saya akan menjalankan tugas PKHEM dan tempat saya akan diambil alih oleh Pn Siti Norbaya Binti Brahan.

Target kita masih jauh lagi dan diharap cikgu dapat memenuhi KPI yang telah disasarkan iaitu
GPS 3 bagi matapelajaran sains dan matematik. Semua program yang dirancang boleh diteruskan seperti yang telah di bincangkan dalam SKT

Selamat Maju Jaya