CONTEXTUAL LEARNING

REACT

R -Relating , linking the concept to be learned with something
the student alreadyknows
E- Experiencing ,hands on activities and teacher's explanation
allow students discover new knowledge
A-Applying, students apply their knowledge to real world
situations
C- Cooperating,students solve problems as a team to reinforce
knowledge and develope Collaborative skills
T-Transferring, student take what they have learned and
apply it to new situations contexts

Wednesday, March 31, 2010

Mesyuarat Kurikulum 30 Mac 2010

Mesyuarat Kurikulum kali ke 2 telah diadakan di Bilik Mesyuarat. Semua ketua Panitia dan Ahli Mesyuarat Pengurusan telah bersama membincangkan post mortem analisis SPM dan juga analisa Ujian Selaras pertama. Banyak input yang positif telah di bincangkan. antara keputusan menarik dalam inovasi kepada peningkatan prestasi ialah:

1.Penggunaan Modul dalam P&P
2. Budaya belajar positif
3. Penyelarasan markah kerja kursus seperti kuiz, kerja rumah,Ujian selaras dan latihan dalam Modul akan diambilkira 10 % sebagai input dalam markah pertengahan dan juga akhir tahun.
4. Tiusyen terbuka hanya kepada pelajar yang memang perlu.
5. InHouse trainning bagi guru dalam panitia
6. Pemantauan dan penilaian hendaklah di pertingkatkan.
7.Peningkatan dari segi sahsiah dan disiplin dengan program motivasi dalaman.

Semua ahli Kurikulum mestilah bekerja sebagai satu team untuk menjana kecemerlangan.

KECEMERLANGAN BUKAN SATU KEBETULAN TETAPI IANYA ADALAH USAHA YANG BERTERUSAN MAKA SETIAPPROGRAM YANG DIJALANKAN HENDAKLAH ADA PENAMBAHBAIKAN.

No comments:

Post a Comment