CONTEXTUAL LEARNING

REACT

R -Relating , linking the concept to be learned with something
the student alreadyknows
E- Experiencing ,hands on activities and teacher's explanation
allow students discover new knowledge
A-Applying, students apply their knowledge to real world
situations
C- Cooperating,students solve problems as a team to reinforce
knowledge and develope Collaborative skills
T-Transferring, student take what they have learned and
apply it to new situations contexts

Monday, August 10, 2009

Keputusan pencapaian PPT Subjek Maths dan Science

Kepada semua ahli Panitia

SILA AMBIL PERHATIAN

Target untuk subjek Matematik tambahan, Fizik dan Kimia ialah GP 3.0. Bagi Matematik ialah GP1.5 .

Dalam mesyuarat post mortem yang lepas cadangan untuk setiap pelajar mengikut tahap pencapaian hendaklah di teliti.Pastikan semua pelajar dapat menguasai matapelajaran dengan baik. Ulangkaji terancang perlu dilaksanakan. Prep malam berfokus telah berjalan. Panitia perlu memantau setiap kelas untuk pastikan semua kelas telah mencapai maksimum input.Jika perlu minta guru yang berkaitan memberikan kelas tambahan pada waktu di luar P&P sebagai langkah membimbing pelajar secara personel.

Selain dari usaha dalam meningkatkan matapelajaran, pelajar juga perlu di beri santapan rohani agar mereka dapat membersihkan diri dari prasangka dan sikap lemah, putus asa dan malas.
Tazkirah untuk kerohanian ini perlu untuk kita betulkan niat dalam mencapai cita-cita dan kecemerlangan.

Sebagai pelajar muslim, yang paling utama adalah solat, menghormati ibubapa dan mohon restu dari mereka,menghormati guru dan minta halalkan ilmu yang diberi, memaafkan sesama sahabat supaya tidak berlaku dendam dihati. Bersihkan niat anda jangan ada niat yang tidak Ikhlas . Bahawasanya segtala sesuatu itu bermula dengan niat......

Kecemerlangan seorang pelajar bukan hanya terletak pada sekeping sijil sahaja tapi hati yang suci dan sentiasa mempamirkan akhlak mulia dan menjadi insan Rabbani.

No comments:

Post a Comment