CONTEXTUAL LEARNING

REACT

R -Relating , linking the concept to be learned with something
the student alreadyknows
E- Experiencing ,hands on activities and teacher's explanation
allow students discover new knowledge
A-Applying, students apply their knowledge to real world
situations
C- Cooperating,students solve problems as a team to reinforce
knowledge and develope Collaborative skills
T-Transferring, student take what they have learned and
apply it to new situations contexts

Thursday, July 30, 2009

Meayuarat Penggantiuan alatan makmal fizik dan kimiala

30 Julai panitia kimia dan fizik telah menghadiri mesyuarat daiatas. Semua senarai peralatan yang dikemukakan pihak PTV telah dikenalpasti dan di senaraikan dalam pembelian untuk sekolah-sekolah teknik yang akan kekal sebagai aliran teknik. Lebih 20 buah sekolah teknik akan mendapat peruntukan penggantian bahan dan alatan makmal.Peruntukan setiap sekolah ialah RM50 K.Bahan dan peralatan akan dibekalkan oleh tender Pusat. Maklumat akan dipanjangkan kepada PTV untuk di ambil Tindakan . Pegawai yang bertanggungjawab ialah En Mohd Azly.Panitia bolehlah membuat tindakan susulan atas projek ini. dan maklumkan kepada pembantu makmal dan guru-guru.Sekolah diwakili oleh Pn Norizan dan Pn Hjh Minah.

No comments:

Post a Comment